Održani sastanci sa multidisciplinarnim timovima Doboja, Sarajeva i Istočnog Sarajeva

16., 17. i 18. maja, putem Zoom platforme, održani su sastanci sa multidisciplinarnim timovima Doboja, Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Svi članovi su imenovani od strane svojih institucija. Multidisciplinarni timovi su formirani u okviru regionalnog projekta Biram Oporavak, koji Udruženje Proslavi Oporavak sprovodi u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga (WFAD) i organizacijama Preporod iz Crne Gore i Izlazak iz Srbije. 

Sastanci su održani u svrhu razmjene informacija o aktivnostima u proteklom periodu, procjeni potreba, te planiranju narednih koraka. Neki od izazova koje su članovi timova prepoznali su prisutnost stigme kao jedne od barijera na putu oporavka, kako kod šire javnosti tako i kod profesionalaca, nedostatak programa i terapijskih zajednica na području BiH, kao i onih koje bi bile prilagođene ženama, a naročito majkama sa djecom, manjak edukativnih programa i mogućnosti zaposlenja u procesu resocijalizacije itd. Zakonske regulative i pravilnici o mjerama izvršenja je također oblast kojoj je potrebno posvetiti više pažnje, a istaknuta je i važnost prevencije.

Članovi su izrazili želju da podrže kampanje kojima se obilježava Međunarodni dan porodice (15.05.), Međunarodni dan roditelja (01.06.), te Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge (26.06.). Govorilo se i o Brošuri tj. Smjernicama za profesionalce u čijem su kreiranju učestvovali i pojedini članovi timova, a koja je u finalnoj fazi izrade. 

Na sastancima su predložene i druge aktivnosti u skladu sa procjenama potreba i mapiranim resursima organizacija i institucija, kao i uključivanje drugih ustanova u rad multidisciplinarnih timova radi unaprijeđenja multisektorske saradnje, kao i uspješnije komunikacije i koordinacije unutar i van multidisciplinarnih timova.