Predavanje za roditelje na Cetinju

Predavanjem „Porodica i zavisnost“ psihologa Jovana Bulajića, nastavljena je Kampanja za prevenciju bolesti zavisnosti „Imaš izbor – na tebi je!”, koju realizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje sporta i mlade Prijestonice Cetinje .

Predavanje je, prema riječima sociološkinje Katarine Martinović, bilo namijenjeno prvenstveno roditeljima, ali i stručnim licima koja će raditi ili već rade s djecom i mladima.

Mislim da treba što više raditi na tome, da treba što više informisati i postići kod roditelja da imaju svijest o tome kako je ovo zaista jedan gorući problem i da svi zajedno treba da pristupimo na jedan ozbiljniji način – rekao je Martinović .

Broj zavisnika od različitih psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori u kontinuitetu raste, ističe psiholog i izvršni direktor NVO „Preporod” Jovan Bulajić pozivajući se na ESPAD istraživanje koje realizuje Institut za javno zdravlje.

Svake četvrte godine radi novo istraživanje sa jednim ozbiljnim uzorkom od šest, sedam, pa nekad i osam hiljada šesnaestogodišnjaka. To je jedno šire evropsko istraživanje u Crnoj Gori je dio tog istraživanja. Svako, od prvog ESPAD-a u Crnoj Gori do današnjeg dana, svaki novi ciklus je donio porast stope zloupotrebe svih psihoaktivnih supstanci kod šesnaestogodišnjaka – upozorava Bulajić.

On naglašava da u Crnoj Gori u odnosu na veličinu problema imamo kontinuirano zanemarivanje od strane sistema.

Sama problematika zavisnosti nikad nije bila trendi problematika, nikad nije naišla na potreban sistem angažmana. Ja i ovom prilikom neskriveno kritikujem sistem, jer mi pričamo o problematici u kojoj nestaju životi. Stalno nam ova gospoda što se zovu donosioci  odluka pričaju o nekom boljem životu, kako oni stvaraju ambijent da tu bude bolje i ljepše, a ko se mladima bavi – pita Bulajić.

Podrška porodice je, kako ističe, ključna u borbi protiv zavisnosti, zato su za roditelje ovakva predavanja mjesta gdje se uče specifičnosti koje su uslovne da adolescent priča o toj problematici.

On upozorava da se o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci ne govori u odgovarajućoj mjeri.

Ja ne mogu biti objektivan jer gledam epiloge tretmana već skoro dvadeset godina. Gledam epiloge tretmana i, nažalost, nisu rijetki smrtni ishodi. Uostalom, jedna od definicija kaže da se radi o bolesti koja, ako se ne tretita, ima očekivano smrtni ishod. Mi pričamo o smrtnom ishodu a skoro da niko ništa ne preduzima – ističe Bulajić.

Tekst preuzet od Cetinjskog lista