Prevencija narkomanije kod mladih

Centar „Duga“ i Kancelarija za mlade uz podršku grada Novog Pazara pokrenuli su projekat „Prevencija narkomanije kod mladih u Novom Pazaru“. Projekat se odnosi na oblast primarne prevencije, istraživanja, edukaciju, treninge zapolsenih u obrazovanju te promociju zdravih stilova života.

 

Ciljevi ovog projekta usmjereni su ka obezbeđivanju uslova da se ovim problemom bavi na lokalnom nivou, podsticanju između različitih aktera i razvijanja partnerskih odnosa sa civilnim društvom. Sa istim ciljem održan je i sastanak sektora za borbu protiv narkomanije, ali i sa idejama da doprinos pri rješavanju tog problema da svaka ustanova i pojedinac na lokalu.

 

Gradonačelnik Nihat Biševac rekao je da će Novi Pazar biti prva lokalna samouprava koja će izraditi Strategiju za borbu protiv droga, odmah nakon što taj strateški dokument bude donet na državnom nivou. Biševac je takođe najavio i snažniju podršku Gradske uprave svim akterima koji doprinose borbi protiv tog zla.

 

Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Srbije Milan Pekić, on je naglasio da je uloga Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Srbije da se u državi  izradi efikasan sistem borbe protiv droga, kroz koordiniranje rada organa državne uprave.

 

Svoja iskustva, preporuke i smjernice dali su i predstavnici Udruženja “Izlazak” iz Beograda koji se bave prevencijom i rehabilitacijom zavisnika od opojnih sredstava.

 

Na sastanku se razgovaralo i o budućoj saradnji te konkretnim koracima svih relevantnih organa državne uprave, nevladinih organizacija i pojedinaca na lokalu u cilju prevencije narkomanije kod mladih u Novom Pazaru.

Izvor: https://rtvnp.rs/