Sarajevo dobiva besplatno savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga

Udruženje “Proslavi Oporavak“ iz Sarajeva, koje pruža pomoć ovisnicima od droga, otvorit će savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga 26. juna u okviru obilježavanja Dana borbe protiv ovisnosti.

“U sklopu savjetovališta, putem besplatne i anonimne telefonske linije, koja se prvi put otvara na našim prostorima za ovu problematiku, zainteresirani će moći dobiti informacije o mogućnostima liječenja i rizicima koji nastaju uslijed ovisnosti o drogama”, izjavio je za Fenu predsjednik Udruženja “Proslavi Oporavak“ Boro Goić.

Otvaranje savjetovališta dio je kampanje “BiramOporavak”, u okviru zajedničkog projekta koji će do kraja 2019. biti realiziran u BiH, Srbiji i Crnoj Gori s ciljem unapređivanja servisa za pojedince i porodice pogođene problemom ovisnosti. Projekt finansira Švedska agencija Forum Syd uz pokroviteljstvo Svjetske federacije protiv droge (WFAD).

“WFAD je prepoznao da je potražnja za drogama na našim prostorima u konstantnom porastu i kao odgovor na procjenu potreba ponudio partnerstvo za tri organizacije s područja Balkana, kako bi se na što bolji način sveobuhvatno adresirao problem ovisnosti”, kaže Goić.

Osim otvaranja savjetovališta ističe da je jedan od ciljeva projekta unapređenje saradnje i angažmana relevantnih aktera koje rade na području zloupotrebe droga, te povećanje svjesnosti o problematici ovisnosti o drogama.

“Pri rješavanju ovog problema važno je angažirati sve dostupne resurse budući da je povećan broj mladih uzrasta 13-14 godina koji počinju uzimati droge. Ne smijemo zaboraviti da je ovisnost multifaktorijalni poremećaj i pitanje iz domena zdravlja. Svako je nekada bio ovisan o nečemu i svako, a naročito mladi ljudi, zaslužuju drugu šansu i mogućnost za oporavak od ovisnosti”, naglasio je Goić u izjavi za Fenu.

Poručio je da se svi oni koji imaju problem povezan s konzumiranjem droga mogu javiti u Udruženje i na broj telefona 033 201761, dok će besplatni broj biti aktivan od 26. juna.