Učešće na Internacionalnom forumu rehabilitacije od upotrebe droga

U gradu Kunming u Kini, 26. i 27. juna ove godine, održao se Internacionalni forum rehabilitacije od upotrebe droga (“6.26” International Drug Rehabilitation Forum) pod nazivom “Naučna praksa u tretmanu ovisnosti – nov pristup i način razmišljanja”.

Ogranizatori su bili Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Kine (ujedno i prvi put da je Ministarstvo pravosuđa organizovalo forum rehabilitacije od upotrebe droga), Uprava pravosuđa opštine Peking uz podršku Kineske asocijacije za prevenciju i tretman ovisnosti i Nacionalnog instituta za bolesti ovisnosti Unverziteta u Pekingu (Chinese Association of Drug Abuse Prevention and Treatment and the National Institute on Drug Dependence of Peking University).

Ministar pravosuđa Fu Zhenghua, u svom izlaganju, pozvao je na dublju internacionalnu saradnju na polju rehabilitacije od upotrebe droga:

„Rehabilitacija od upotrebe droga je česta tema širom svijeta. Ovaj događaj pruža platformu za razmjenu posljednjih rezultata istraživanja i uspješnih praksi u rehabilitaciji (…) trebamo poticati institucije koje rade na polju rehabilitacije da uspostave bližu saradnju kao i da stalno rade na unaprjeđenju svoga rada“.

Oko 100 profesionalaca i predstavnika iz 14 zemalja širom svijeta i regije, imalo priliku da razgovara o novim tehnologijama i metodama u rehabilitaciji od upotrebe droga, te da razmijeni iskustva i izazove sa kojima se susreću u svom radu na polju ovisnosti.

Udruženje Proslavi Oporavak je također imalo priliku da predstavi svoj rad sa mladima, kao dio Programa rane intervencije.

Kineski sistem rehabilitacije od upotrebe droga obuhvata obavezno liječenje u izoliranim rehabilitacijskim centrima, za osobe za koje oporavak u zajednici nije moguć.

Prema izvještaju koji je Ministarstvo objavilo, do kraja decembra 2018. godine, oko 214,300 osoba ovisnih o drogi je bilo registrovano u rehabilitacijskim centrima. Prema podacima iz ovog izvještaja, do kraja 2018. godine, Kina je imala 370 otvorenih centara za rehabilitaciju, u kojima je preko 1,4 miliona ovisnika završilo program rehabilitacije.

U okviru programa Foruma, učesnici su posjetili i dva rehabilitacijska centra  u Kunming-u, te su imali priliku da vide na koji način se provodi program rehabilitacije za osobe ovisne o drogi. Program rehabilitacije od 2018. godine uključuje i novu metodu koja se zasniva na sportskim aktivnostima (koja se provodi u 24 centra u 11 provincija u Kini), gdje se osobe potiču na stvaranje novih navika vježbanja, između ostalog, kao pomoć u boljem regulisanju emocija.