Formalizovana saradnja Preporoda i NVO Defendologija

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, nastavljena je kampanja umrežavanja Preporoda sa relevantnim akterima sa teritorije Crne Gore, koji u svom djelovanju imaju promociju ljudskih prava, a njihove aktivnosti mogu sezati i u domenu borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Tako je početkom ovog mjeseca, potpisivanjem Memoranduma, formalizovana saradnja sa NVO Defendologija – Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore. Memorandum su potpisali JovanBulajić, Izvršni direktor Preporoda i mr sci Slavko Milić, Predsjednik NVO Defenndologija. Potpisivanjem Memoranduma, akteri su istakli nadanje da će se ovom saradnjom kontinuirano razmjenjivati informacije i iskustva, a da će same organizacije biti od pomoći jedna drugoj u ostvarivanju najznačajnijih strateških ciljeva.