Multisektorski sastanak u Južnobanatskom okrugu

21.03.2018. godine održali smo Multisektorski sastanak u prostorijama Skupštine Grada Pančeva. Sastanku su prisustvovali predstavnici  relevantnih aktera koji deluju u oblasti rešavanja problema zloupotrebe droga na teritoriji Južnobanatskog regiona: predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, gradonačelnik Pančeva, predstavnici specijalnih bolnica, centara za socijalni rad, predstavnici domova zdravlja, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravlje.

Prisutnima je predstavljen projekat “Biram oporavak”, te osnovni ciljevi koji se odnose na unaprijeđenje servisa za osobe u problemom zavisnosti, sa akcentom na osobe iz manjih sredina, kao i cilj da se povežu svi akteri kroz multisektorsku saradnju i umrežavanje.

Kao glavna aktivnost projekta, predstavljena je besplatna i anonimna telefonska linija 0800-104 100,  besplatno savetovalište za problematiku zloupotrebe droga, kao i web stranica, www.biramoporavak.com.

Svi prisutni su prepoznali značaj ove regionalne inicijative i ponudili podršku pri realizaciji projekta.

Nakon uspešnog  sastanka sa akterima kako javnih tako i nevladinog sektora, došlo se do potpisivanja memoranduma o saranji sa