Multisektorski sastanak u Moravskom okrugu

Organizacija „Izlazak“ u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije je 25. 04. 2018. godine održala multisektorski sastanak u Skupštini grada Čačka za Moravički okrug.

Još jedan u nizu multisektorskih sastanaka okupio je vladine i nevladine organizacije, koje svojim celokupnim delovanjem ili samo u nekom segmentu svoga rada učestvuju u borbi protiv zloupotrebe droga.

Aleksandar Žugić kao predstavnik organizacije „Izlazak“ predstavio je projekat „Biram Oporavak“, kroz koji prezentuje besplatnu i anonimnu telefonsku liniju, kao i sajt www.biramoporavak.com gde se svi zainteresovani mogu informisati o samom projektu, koji je rezultat regionalne saradnje sa još dve susedne države: Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Predstavnici Kancelarije za droge Vlade Republike Srbije, su istakli da je međusobna saradnja jako važna kako na državnom, tako i na regionalnom nivou.

Svi akteri sastanka su se složili da razmena iskustva i dobre prakse je potrebna, i da projekat „Biram oporavak“, žele da podrže i kroz formalno potpisivanje sporazuma o saradnji.