Održana konferencija: ABCD-mapiranje i mobilizacija resursa u lokalnoj zajednici

Udruženje Proslavi Oporavak iz Sarajeva održalo je interaktivnu konferenciju za nevladine organizacije pod nazivom „ABCD-mapiranje i mobilizacija resursa u lokalnoj zajednici“ u petak 02.07.2021. u Hotelu Hollywood, Ilidža, Sarajevo. 

Cilj konferencije bio je umrežavanje i motivacija nevladinih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, a koje nemaju direktan kontakt sa osobama koje imaju istoriju ovisnosti, da se uključe i podrže socijalnu integraciju i inkluziju skupina koje su pogođene problemom ovisnosti.

Učesnici konferencije bili su Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku Tavan, Udruženje Okvr, Pomozi.ba, Fondacija lokalne demokratije, Udruženje Narko-Ne, Kontakt-Homini, Munja Inkubator društvenih inovacija, Fondacija Krila Nade, Asocijacija Socijalnih radnika Kantona Sarajevo te BJJ Brotherhood.

Na samom početku, predstavljen je trogodišnji regionalni projekat Udruženja pod nazivom: “Biram Oporavak”, a koji će do kraja 2022. godine biti realizovan u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, a u partnerstvu sa Svjetskom Federacijom Protiv Droge (WFAD). Predstavljeni su i servisi Udruženja koji obuhvataju besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 0800 28 000, telefonsko i online savjetovanje, Dnevni centar za marginalizirane skupine pogođene problemom ovisnosti i njihove porodice, te web stranicu www.biramoporavak.ba 

Učesnici konferencije su također imali priliku da predstave sebe i organizaciju iz koje dolaze, te iznesu prijedloge za zajedničke aktivnosti u svrhu podržavanja na lokalnom nivou. Na ovaj način, svako od prisutnih predstavnika dobio je priliku da se upozna sa radom i predstavnicima drugih prisutnih organizacija, što je ujedno bio i jedan od ciljeva konferencije.

Nakon uvodnog predstavljanja, održana je radionica sa ciljem mapiranja resursa lokalne zajednice kroz pristup utemeljen na jakim stranama (eng. Asset Based Community Development – ABCD). Zadatak učesnika je bio da mapiraju resurse u okviru četiri kategorije:  1. sport, rekreacija, umjetnost, 2. zaposlenje, edukacija, treninzi, 3. uzajamna pomoć, osobe sa istim iskustvom te 4. volontiranje i povezivanje sa zajednicom. Mapirana su 63 resursa unutar Kantona Sarajevo sa kojima u narednom periodu planiramo širiti mrežu podrške na nivou lokalne zajednice. 

Također je dogovorena dalja saradnja i međusobno pomaganje u radu na socijalnoj integraciji i inkluziji skupina koje su pogođene problemom ovisnosti.

Ovim putem želimo se zahvaliti organizacijama i njihovim predstavnicima koji su svojim prisustvom doprinijeli konferenciji te razvoju novih ideja i budućih zajedničkih projekata.