Održavanjem Okruglog stola obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

Udruženje Proslavi Oporavak je i ove godine obilježilo Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, organizovanjem Okruglog stola pod nazivom „STIGMA među nama.“

Okrugli stol je održan u ponedjeljak 27.6.2022. godine u prostorijama Hotela Courtyard by Marriott u Sarajevu, s ciljem poticanja dijaloga vezano za stigmu među profesionalcima na polju zloupotrebe droga. Kroz razmjenu iskustava iz prakse željeli smo dodatno istaći uticaj koji stigmatizacija ima na marginalizaciju i socijalno isključivanje osoba ovisnih o drogama i osoba u oporavku od ovisnosti i na koji način ona predstavlja barijeru u započinjanju procesa oporavka i/ili u procesu resocijalizacije i reintegracije u društvo.

Događaj je otvorio gospodin Dragan Vukadin, šef Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, Ministarstva sigurnosti BiH. O svojim dugogodišnjim iskustvima iz prakse govorili su: predsjednik Udruženja Proslavi Oporavak, Borislav Goić, Rasema Okić, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Elmedin Muratbegović, kriminolog, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, S. Amata Anđelić, koordinatorica Centra Marjanovac, Verica Pandžić, inspektorica krim. policije; PU Istočno Sarajevo, Đana Lončarica, psiholog i psihoterapeut, Kontakt Homini.

Razgovarano je o stigmi sa kojom se profesionalci susreću na svom radnom mjestu i/ili u svojoj instituciji, kroz navođenje primjera iz prakse i izvještavanja o utjecaju stigme na osobe sa problemom ovisnosti o drogi i osobe u procesu oporavka. Također, govorilo se i o uticaju stigme na porodicu osobe u procesu oporavka  te o načinu pristupanja osobama koje više puta traže pomoć.

Kroz diskusiju su identifikovani potencijalni izvori stigme, od kojih bi se istakli strah, neznanje, nedostatak relevantnih informacija i neostvarivanje direktnog kontakta sa osobama koje se pogođene problemom ovisnosti i/ili koje su u procesu oporavka. Istaknuto je da je potrebno razvijati metode češćeg informisanja javnosti i pružanja mogućnosti edukovanja profesionalaca, koji se u svom radu susreću sa osobama pogođenim problemom ovisnosti i osobama u oporavku kako bi se radilo na smanjenju stigme.

Neki od zaključaka proizašli iz diskusije su:

 • Stigma predstavlja biljeg – osobe koje su bile ovisne o drogama, a sada su u stabilnom oporavku se i dalje etiketiraju kao „bivši ovisnici“
 • Nedostatak edukacije u raznim obastima i sektorima
 • Nedostatak kadra osposobljenog za rad sa osobama ovisnim o drogama i osobama u oporavku
 • Potrebno je senzibilizirati policijske službenike i druge profesionalce, jedan od načina mogu biti posjete terapijskim zajednicama
 • Osim osoba ovisnih o drogama, pod jako velikom stigmom profesionalaca su i njihove porodice
 • Dodatne zdravstvene dijagnoze, često otežavaju rad sa osobama u procesu oporavka, na način da doprinose povćanju stigme među zdravstvenim radnicima (hirurzi, internisti, ginekolozi)
 • Granice za eksperimentisanje i korištenje opijata se pomjeraju na niže te tako već u osnovnim školama dolazi do zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
 • Potrebno je povećati aktivnosti prevencije, uvesti edukaciju u školske programe
 • Neophodan je multidisciplinarni pristup i sistemska rješenja
 • Potrebno je pružiti nadu da je oporavak moguć
 • Rad na sebi i kontinuirana supervizija profesionalaca su ključni

Ovi zaključci poslužit će kao smjernice za daljnji rad usmjeren ka smanjenju marginalizacije i socijalnog isključivanja osoba ovisnih o psihoaktivnim supstancama i njihovih porodica, kao i osoba u oporavku.