Predstavljanje servisa: Besplatna telefonska linija

Od 2017. godine, za područje Bosne i Hercegovine aktivna je besplatna i anonimna telefonska linija 0800 28 000, na koju se mogu javiti svi oni koji imaju problem povezan sa konzumiranjem droge i ovisnosti te pritom dobiti informacije o mogućnostima liječenja kao i rizicima koji nastaju uslijed ovisnosti o drogama.

Na ovaj način, svi kojima je potrebna pomoć i podrška mogu je dobiti bez obzira na lokaciju i geografsku udaljenost na kojoj se nalaze.

Ovaj broj je dostupan svaki radni dan, od 08 do 16h a na raspolaganju su savjetnici za pitanja oporavka od ovisnosti iz Udruženja Proslavi Oporavak.

Udruženje Proslavi Oporavak od 2008. godine kroz savjetovanja, motivacione razgovore i grupe samopomoći, pruža pomoć osobama u problemu ovisnosti o drogama kao i njihovim porodicama. Svi servisi koje Udruženje pruža su besplatni.

Pozivom na besplatnu telefonsku liniju  0800 28 000 možete:

  • direktno razgovarati sa savjetnicima za problematiku zloupotrebe droga
  • informisati se o procesu oporavka od ovisnosti
  • dobiti podršku i smjernice za ulazak u proces oporavka od ovisnosti
  • dobiti podršku i savjet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira droge
  • informisati se o štetnim efektima različitih droga
  • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem ovisnosti u vašem gradu
  • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
  • zakazati razgovor u našem savjetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantiramo vam anonimnost pri svakom pozivu.

Besplatni i anonimni telefonski broj za problematiku ovisnosti je 0800 28 000, a na web stranici www.biramoporavak.ba također možete pročitati više informacija.